Oblasti použití

Montáž

Tradiční montážní úkoly, jako je šroubování a montáž ozubených kol

Obsluha strojů

Obsluha CNC strojů, naložení/vyložení výrobků do/z palety

Svařování

Svařování veškrými technologirmi se stabilní kvalitou

Leštění a odhrotování/odjehlování

Odstranění otřepů a leštění povrchu po zpracování

Lepení a nanášení

Nanášení konzistentního množství média pro lepení a nanášení

Vstřikování plastů

Vyjmutí položky z formy vstřikovacího stroje, nakládka /vykládka z palety

Lisování

Založení /odebrání výrobku

Služby

Bezpečné a opakované provádění předem definované úkoly v souladu s potřebami uživatelů v odvětvích služeb (mediální a F&B)

Odebrání a uložení

Jednoduché nakládání/vykládání, přesouvání objektů mezi jednotlivými kroky

Balení

Rychlé balení výrobků a přeprava např. v elektronickém, materiálovém a plastikářském průmyslu

Kontrola

Kontrola vnitřních/vnějších vad a kvality montáže

Vzduchové čištění

Vnější čištění hotových výrobků nebo obrobků ofukem

Paletizace

Stohování těžkých předmětů a paletizace v logistických a automatizovaných procesech

Manipulace s těžkými předměty

Stohování, přeprava a manipulace s více objekty současně, výhodné pro rychlé výrobní procesy, jako jsou postupy v logistickém a textilním průmyslu