Výhody spolupracujících robotů Doosan

Snadné programování (ovládání)

Uživatelsky přívětivé programovací prostředí pro velmi rychlou orientaci a tvorbu programu za pomoci intuitivních nástrojů (ikon), kde i personál bez znalosti programovacího jazyka, je schopen programování složitých robotických pohybů, a to již po krátkém úvodním zaškolení.

Velkým pomocníkem výše zmíněného snadného programování je rovněž jedinečný prvek nazvaný „Cockpit“, který má mnoho jedinečných funkcí:

  • Základní vlastnost „Cockpitu“ je možnost nastavení robota do požadované polohy bez nutnosti zmáčknutí tlačítka bezpečnosti (dead man button) na teach-pendantu robota, čímž máte obě ruce volné a umožní vám to velmi rychlé a velmi přesné navedení robota do požadované pozice.
  • Velkou výhodou je také množství pohybů definovaných dle vašeho výběru, přiřazeného k volitelným pozicím a v neposlední řadě tlačítko pro uložení aktuální pozice robota.
  • Snadnému programování rovněž napomáhá led pásek umístěný pod přírubou na šesté ose robota, kde barevná indikace v kombinaci s případným problikáváním (celkem 13 možností), dává jasně najevo stav robota v danou chvíli.

Výjimečná bezpečnost

Všechny typové řady robotů Doosan Robotics vynikají výjimečnou bezpečností z pohledu spolupráce s lidskou obsluhou a to až do „performance třídy e, kategorie 4“, což je v dané třídě maximum dosažitelného. Toho je dosaženo optimálním nastavením kolizní senzitivy na osách robota a rovněž tak možností nastavení až 20 bezpečnostních zón rozdílného tvaru a účelu dle potřeby aplikace.


Široká flexibilita použití

Spolupracující roboty „Doosan Robotics“ jsou použitelné téměř ve všech odvětvích a téměř v jakémkoli průmyslu s předností tam, kde ulehčují práci lidské obsluze s ohledem na ergonomii, nebezpečnost prostředí, či procesu, atd.


Rychlost zavedení do výroby

V porovnání se standardními průmyslovými roboty je doba zavedení spolupracujících robotů Doosan do výroby zkrácena z řádů týdnů na hodiny a to díky výše zmíněným vlastnostem snadného programování a obsluhy.


Snadné připojení periferií

Robot Doosan Robotics automaticky rozpozná připojené zařízení a navrhne ideální pracovní proces ve formě předdefinovaných vzorů a to od jednoduché manipulace s materiálem, až po obsluhu externích zařízení.