Svařování s Kobotem

Svařování s kolaborativním robotem je v současnosti jednou z nejvíce používaných aplikací v našem sortimentu. 

Hlavní výhodou tohoto řešení, je velmi jednoduchá integrace do současného prostředí malých a středních firem, a to z důvodu snadného a zároveň rychlého zaškolení, které je maximálně v rozsahu několika dnů (1-3), a velmi rychlého programování za pomocí ručního vedení robota.

Nutno podotknout, že zde je programátorem samotný svářeč, nebo „pomocná“ osoba. Nutností je alespoň základní znalost obsluhy mobilního telefonu, nebo „tabletu“ s dotykovou obrazovkou.

Samozřejmě jako při každém použití opakovaných procesů výroby, i zde je nutná příprava dílů pro opakovatelnou výrobu, … i když robot Doosan může sloužit rovněž pro kusovou výrobu, stejně tak jako pro sériovou, čemuž velmi napomáhá integrovaný svařovací interface pro zmíněné snadné programování a inteligentní zpětné vazby mezi programem, svářečkou a robotem. 

Rovněž ovládací a programová tlačítka umístěná na šestém kloubu robota velmi napomáhají rychlosti a „lehkosti“ intuitivního programování.

 • Jsme připraveni vám zodpovědět vaše dotazy a rovněž tak předvést robota se svářečkou u vás v závodě na vašich dílech, nebo v našem showroomu.
 • Roboty, svářečky od EWM, či příslušenství máme skladem v ČR.

Vhodnost „kobota“ pro svařování

 • Rychlost programování a “přeprogramování” robota
 • Možnost snadného přesunu robota
 • Kolizní bezpečnost – z pohledu robota a nástroje
 • Snazší splnění bezpečnostních standardů
 • Možnost obsluhy běžným personálem (není nutnost programátora)
 • Porovnatelná rychlost s prům.robotem (rozhoduje technol. rychlost svařování)

Snadné vedení robota (hořáku) na svařovací body za pomocí“ Cockpitu”

Snadné programování za pomoci integrovaného uživatelského prostředí – INTUITIVNÍHO PROSTŘEDÍ

Díly „zaručeně“ vhodné pro svařování kobotem  

Díly vhodné pro svařování kobotem  

„TIG + drát“ svařování kobotem

„Laser“ svařování kobotem


Pozice robota vhodné pro svařování a jejich specifika

Na stole

nejvíce používané s optimálním dosahem v radiusu robota

Ideální výška robota nad pracovním stolem rovna TCP hořáku od přiruby

Větší obvodový dosah

“Mrtvá” zóna v místě paty robota, či stojanu

Na stropě

hlavou dolů

Nutno kalkulovat potřebnou výšku instalace, s ohledem na průchodnost ramena ve třetí ose – vůči pracovní desce a instalovanému svařenci s přípravky, případně limitu úhlu na tomtéž kloubu

Nepřekáží pata robota

Menší obvodový dosah


Vyvážení kabelového svazku hořáku

Stabilita robota při jeho ručním navádění závisí na:

 • Zvolené hmotnosti koncového zařízení
 • Zvoleném těžišti koncového zařízení
 • Konstantního odporu (vyvážení a těžiště v závislosti na pohybu robota v prostoru
  • Hořák s držákem hořáku – konstatní těžiště a hmotnost
  • Kabelový svazek – konstantní hmotnost, ale proměnné těžiště v závislosti na poloze svazku

Pro co možná nejlepší vyvážení robota v závislosti na poloze (natočení) os je důležité:

 • Použít balancer o správně zvolené síle tahu
 • Správně umístěné podpůrné vedené pro co možné nejmenší omezení dosahu

Bezpečnost

Tradiční průmyslový robot

Vždy za oplocením či senzory.

Spolupracující robot

Za „optimálních“ podmínek bez oplocení a externích senzorů.

Je svařování bezpečná „kolaborativní aplikace“?

NENÍ, a to z následujících důvodů:

 • Svařovací oblouk – extrémní žár a světelný tok
 • Malý průřez drátu (katody) – nebezpečí mechanického poranění

Možné řešení bezpečnosti v závislosti na analýze rizik

Níže zmíněné může fungovat samostatně, nebo použitím kombinací zmíněného a to rovněž v závislosti na „uznání“ zbytkových rizik, ale ve většině případů postačuje kukla + UV zástěny (hlavně díky možnosti robotů Doosan v oblasti nastavení limitů).

Svařovací kukla se „samo“zatmavovacím průzorem

 • Ochrana proti oslnění
 • Ochrana hlavy proti poranění

Oplocení s UV zástěnami

 • Ochrana proti oslnění nezúčastněných osob

Světelné závory v prostoru vstupu

 • Ochrana proti vstupu do pracoviště (kontrolovaná robotem)

Laserový skener

 • Ochrana proti vstupu do pracoviště (kontrolovaná robotem)

Limity Robota

Signalizace stavu robota pomocí led „pásku“

 • Řada “M“ .. Na šesté ose
 • Řada „A“ .. Na první ose
 • Řada „H“ .. Na obou osách

Sensitivita kolizní detekce robotů „Doosan Robotics“